Kuriosa hobbyrelaterat

TitelTidningÅrInnehållPrisLagerkod

Populär Radio1953Organ för Stockholms Radioklubb. Bland artiklarna: UKV-DX, televisionsmottagaren - hur beräknas och konstrueras den, 9-rörs F;-AM-mottagaren och storbildsprojektion av television. Mängder med annonser med den tidens teknik. 48 sidor.25H10068

Populär Radio1953Organ för Stockholms Radioklubb. Bland artiklarna: Ny typ av lödkolv, TV-mottagarens komponent behov, radiostyrning av modellplan samt TV-bilden och bandbredden. Mängder med annonser med den tidens teknik. 32 sidor.25H10069

Populär Radio1953Organ för Stockholms Radioklubb. Bland artiklarna: Tysk television, svenskbyggda radiokomponenter, transistorsändare samt radioindustrins nyheter. Mängder med annonser med den tidens teknik. 24 sidor.25H10070

Populär Radio1953Organ för Stockholms Radioklubb. Bland artiklarna: Beräkning av skärmgallermotstånd, enkel lokaltelefon samt amerikanska radio- och TV-mottagare. Mängder med annonser med den tidens teknik. 32 sidor.25H10071

Populär Radio1953Organ för Stockholms Radioklubb. Bland artiklarna: Reklam i svensk television, ramantenner, bygg en rävsax och Radions pionjärer: Heinrich Hertz. Mängder med annonser med den tidens teknik. 44 sidor.25H10072

Populär Radio1953Organ för Stockholms Radioklubb. Bland artiklarna: Radioanläggningar för fjärrkontroll av modellplan, konstruktion av bandspelare och Radions pionjärer: Gugliel Marconi. Mängder med annonser med den tidens teknik. 48 sidor.25H10073

Populär Radio1953Organ för Stockholms Radioklubb. Bland artiklarna: Stadspolisen får radiomotorcykel, National radio Show, temporärt europeiskt TV-nät och Radions pionjärer: Fredinand Braun. Mängder med annonser med den tidens teknik. 48 sidor.25H10074

Populär Radio och Television1954Organ för Stockholms Radioklubb. Bland artiklarna: Televisionsutredningens betänkande, transistorförstärkare i tonarmen, tryckta kretsar ökar produktionen och Radions pionjärer: Walter Schottky. Mängder med annonser med den tidens teknik. 56 sidor.25H10077

Radio och Television1958Bland artiklarna: Svenska TV-nätet anslutes till eurovisionsnätet, elektroniska kyrkklockor, moderna bilradiomottagare samt amerikanska och tyska TV-mottagare. Mängder med annonser med den tidens teknik. 80 sidor.25H10115

Radio och Television1957Organ för Stockholms Radioklubb. Bland artiklarna: Ny rysk radiosatellit, transistorn som relä samt high fidelity med Kjell Stensson. Mängder med annonser med den tidens teknik. 80 sidor.25H10110

Radio och Television1957Organ för Stockholms Radioklubb. Bland artiklarna: TV-sändare i Norrköping, Hannover-mässan samt Kjell Stenssons skivspalt. Mängder med annonser med den tidens teknik. 48 sidor.25H10104

Radio och Television1957Organ för Stockholms Radioklubb. Bland artiklarna: TV-länkförbindelsen Stockholm-Göteborg-Malmö, radio och TV-nytt från Västtyskland och Finland samt fjäderdriven bandspelare med batterirör. Mängder med annonser med den tidens teknik. 28 sidor.25H10105

Radio och Television1957Organ för Stockholms Radioklubb. Bland artiklarna: FM-rundradio i Finland, fickmottagare med sex transistorer samt fjäderdriven bandspelare med batterirör II. Mängder med annonser med den tidens teknik. 36 sidor.25H10106

Radio och Television1957Organ för Stockholms Radioklubb. Bland artiklarna: Finesser i de nya västtyska radio- och TV-mottagarna, medicinska radiosonder samt fickmottagare med sex transistorer II. Mängder med annonser med den tidens teknik. 72 sidor.25H10107

Radio och Television1957Organ för Stockholms Radioklubb. Bland artiklarna: Provisorisk TV-länkförbindelse Stockholm-Göteborg, det tyska radiolänknätet för television samt high fidelity med Kjell Stensson. Mängder med annonser med den tidens teknik. 72 sidor.25H10108

Radio och Television1957Organ för Stockholms Radioklubb. Bland artiklarna: TV på tåg, , tillverkning av bildrör för TV-mottagare, vad ni bör veta om automation samt nya Östersunds-sändaren. Mängder med annonser med den tidens teknik. 56 sidor.25H10103

Radio och Television1957Bland artiklarna: Rysk radiosatellit kretsar runt jorden, åtta nya FM-rundradiosändare, glasögon för 3D-TV, fjärrtelevisionsförbindelse idag och i morgon samt high fidelity med Kjell Stensson. Mängder med annonser med den tidens teknik. 80 sidor.25H10109

Radio och Television1958Bland artiklarna: Gigantiskt engelskt radioteleskop, Sputnik 1, Ohms lag, från elektronröret till transistorn samt high fidelity med Kjell Stensson. Mängder med annonser med den tidens teknik. 80 sidor.25H10111

Radio och Television1957Organ för Stockholms Radioklubb. Bland artiklarna: Sändarrör för ultrakortvåg, svenskbyggd transistorsnabbtelefon (Centrum Radio) samt skivspalt med Kjell Stensson. Mängder med annonser med den tidens teknik. 64 sidor.25H10102

Radio och Television1958Bland artiklarna: Nya amerikanska radiosatelliter, Higher Fidelity med stereoljud, trådlös personsökare samt snabbraderare för band. Mängder med annonser med den tidens teknik. 80 sidor.25H10114

Radio och Television1956Organ för Stockholms Radioklubb. Bland artiklarna: TV-torn i Stuttgart, TV-kamera på parkeringsplatser, japanska radiomottagare, BBC rustar för TV-reportage och Skivspalten med Kjell Stensson. Mängder med annonser med den tidens teknik. 56 sidor.15H10091

Radio och Television1958Bland artiklarna: Radiofyrar i nordiska farvatten, tre nya TV- och FM-stationer i drift, nyheter från Hannover-mässan 1958 samt ny plan för TV-nätets utbyggnad. Mängder med annonser med den tidens teknik. 40 sidor.25H10116

Radio och Television1958Bland artiklarna: Radar sätter fast fartdårar, tyska rundradiomottagare, radiokontakt USA - Tyskland via månen samt nya tonband fördubblar speltiden. Mängder med annonser med den tidens teknik. 88 sidor.25H10117

Radio och Television1958Bland artiklarna: 25 års kortvågsrundradio, vad är en bit?, Pionjär I och Sputnik III, vad är stereofoni? samt att se på TV - tekniskt sett. Mängder med annonser med den tidens teknik. 88 sidor.25H10119

Radio och Television1958Bland artiklarna: Tryckt ledningsdragning slår igenom, västtyska stereoförstärkare samt bygg hölje till TV-mottagaren. Mängder med annonser med den tidens teknik. 88 sidor.25H10120

Radio och Television1958Bland artiklarna: Televerkets kontrollstation i Enköping, tidsignalen i radio, snabbare TV-utbyggnad i Norrland samt high fidelity med Kjell Stensson. Mängder med annonser med den tidens teknik. 80 sidor.25H10112

Radio och Television1955Organ för Stockholms Radioklubb. Bland artiklarna: Radio- och Tv-nytt från Tyskland och England samt televisionsnätet i Österrike. Mängder med annonser med den tidens teknik. 56 sidor.25H10087

Radio och Television1955Organ för Stockholms Radioklubb. Bland artiklarna: Stockholms nya rundradiostation, fotocellen, basrefelexlådor och Radions pionjärer: Ralph V L Hartley. Mängder med annonser med den tidens teknik. 44 sidor.25H10078

Radio och Television1955Organ för Stockholms Radioklubb. Bland artiklarna: UKV-station i Finland, trådtelevision i USA, bygg själv 10w förstärkare och Radions pionjärer: John Ambrose Flemming. Mängder med annonser med den tidens teknik. 48 sidor.25H10079

Radio och Television1955Organ för Stockholms Radioklubb. Bland artiklarna: Utredning om att ha flera raiokanaler samtidigt, televisionsmottagare från Luxor och Radions pionjärer: Edwin Howard Armstrong. Mängder med annonser med den tidens teknik. 52 sidor.25H10080

Radio och Television1955Organ för Stockholms Radioklubb. Bland artiklarna: Kommersiell TV-sändare i Monte Carlo, amerikansk television, fickmottagare med transistorer, fotoceller och Radions pionjärer: Raymond A Heising. Mängder med annonser med den tidens teknik. 56 sidor.25H10081

Radio och Television1955Organ för Stockholms Radioklubb. Bland artiklarna: TV-bygge lönar sig, dubbelprogram i svensk rundradio, glimlampan som serviceinstrument och Radions pionjärer: John L Reinartz. Mängder med annonser med den tidens teknik. 52 sidor.25H10082

Radio och Television1955Organ för Stockholms Radioklubb. Bland artiklarna: Radiotjänst och televisionen och svepgenerator för trimning av televisionsmottagare. Mängder med annonser med den tidens teknik. 48 sidor.25H10083

Radio och Television1955Organ för Stockholms Radioklubb. Bland artiklarna: Hur långt når nya danska TV-sändare, television i Schweiz, fotoceller samt transistorer i radiostyrda modellfarkoster. Mängder med annonser med den tidens teknik. 24 sidor.25H10084

Radio och Television1956Bland artiklarna: Snabbare svensk TV-itbyggnad genom internordiskt samarbete, trafikövervakning med TV i helikopter, televisionsmottagare i byggsats II samt Skivspalten med Kjell Stensson. Mängder med annonser med den tidens teknik. 56 sidor.25H10093

Radio och Television1955Organ för Stockholms Radioklubb. Bland artiklarna: Det svenska UKV-radionätet, färg-TV experiment i England samt Chalmers radioastronomiska observatorium. Mängder med annonser med den tidens teknik. 56 sidor.25H10086

Radio och Television1956Organ för Stockholms Radioklubb. Bland artiklarna: Östtyska TV-sändare, svenska transistorapparater, vad ni bör veta om elektroniska räknemaskiner III och skivspalt med Kjell Stensson. Mängder med annonser med den tidens teknik. 56 sidor.25H10100

Radio och Television1955Organ för Stockholms Radioklubb. Bland artiklarna: Transatlantisk radiolänk via konstgjord måne, reläantenn för television samt hur använder jag min bandspelare. Mängder med annonser med den tidens teknik. 64 sidor.25H10088

Radio och Television1955Organ för Stockholms Radioklubb. Bland artiklarna: Televisionen i industrins tjänst, skivspalt med Kjell Stensson samt rusta för dubbelprogrammottagning. Mängder med annonser med den tidens teknik. 64 sidor.25H10089

Radio och Television1956Organ för Stockholms Radioklubb. Bland artiklarna: Dansk TV expanderar, televisionen i astronomiens tjänst, jonofonen och Skivspalten med Kjell Stensson. Mängder med annonser med den tidens teknik. 52 sidor.25H10090

Radio och Television1959Bland artiklarna: The champion of high fidelity, vad ni bör veta om informationsteorin, titt på de engelska TV-programmen samt "spisarkoffert" (skivspelare att ta med på resor). Mängder med annonser med den tidens teknik. 72 sidor.25H10125

Radio och Television1956Bland artiklarna: Soldriven radiomottagare, televisionsmottagare i byggsats, allt man bör veta om tarsistorer och transistorförstärkare samt Skivspalten med Kjell Stensson. Mängder med annonser med den tidens teknik. 56 sidor.25H10092

Radio och Television1956Organ för Stockholms Radioklubb. Bland artiklarna: Telestyrelsens TV-licenskarta, vad ni bör veta om elektroniska räknemaskiner samt Skivspalten med Kjell Stensson. Mängder med annonser med den tidens teknik. 68 sidor (-2).15H10098

Radio och Television1956Organ för Stockholms Radioklubb. Bland artiklarna: TV-sändaren i Nacka samt vad ni bör veta om elektroniska räknemaskiner II. Mängder med annonser med den tidens teknik. 68 sidor.25H10099

Radio och Television1955Organ för Stockholms Radioklubb. Bland artiklarna: Fältstyrkekarta för de nya FM-UKV-rundradiosändarna, anodjordade förstärkarsteg och 53cm bildrör. Mängder med annonser med den tidens teknik. 32 sidor.25H10085

Radio och Television1959Bland artiklarna: Tekniken bakom den elektroniska musiken, nytt från Hannover-mässan, nya stereodemonstrationsskivor, se TV med rätt belysning samt radiostyrd modellbåt. Mängder med annonser med den tidens teknik. 64 sidor.25H10124

Radio och Television1959Bland artiklarna: CBC:s utlandsprogram 15 år, Lunik III, räknesticka för radiotekniker, bilradio på backspegeln II, elektronblixtaggregat med transistor samt glasögonradio. Mängder med annonser med den tidens teknik. 92 sidor.25H10129

Radio och Television1959Bland artiklarna: Polisjakt på rundradiomottagare, navigering med väderradar över Arktis, vad ni bör veta om radar, vad provbilden (=testbilden) avslöjar samt om stereonålmikrofoner. Mängder med annonser med den tidens teknik. 88 sidor.25H10122

Radio och Television1959Bland artiklarna: Amerikanska radiosatelliten Explorer I, amerikanska satellitstationer, Leipzigmässan 1959, stereotips, vad ni bör veta om radar II samt elektroniska räknare kontrollerar industriella processer. 88 sidor.25H10123

Radio och Television1959Bland artiklarna: Syntetisk musik med elektroniska hjälpmedel, trådradionätet avvecklas? Samt Norska FM- och TV-sändare. Mängder med annonser med den tidens teknik. 88 sidor.25H10121
Blixt-information april 1958
1958Informationsblad om "de populära glassockelblixarna". Råd vid blixtfotografering inomhus, i färg och utomhus. 6 ihopvikt sidor. Mått ihopvikt: 21 x 15 cm. 10 gram.25H10047
Boken om KSAK de första 50 åren…
1950Bok om det första 50 åren med Svenska Aeroklubben. Förord av Prins Bertil. Rikt illustrerad. 182 sidor. Häftad. 18 x 25 cm. 480 gram.50H10006
Bruksanvisning för Horvex 2

6 hopvikta sidor. Mått hopvikt: 11 x 7 cm. 4 gram.15H10059
Canon Products Guide

Produktkatalog med kamror, filmkamror, objektiv mm. 60-talet? 76 sidor. 9 x 15 cm. Klammerhäftad. 50 gram.25H10034
Hawkeye pocket Instamatic camera
1972Kameramanual i miniformat. 6 x 9,5 cm. 16 sidor. Engelsk text. 5 gram.25H10013
Hobby-boken 1949

Modellflyg, modellbåtar, modelljärnvägar och modellracer. Artiklar, arbetsbeskrivningar, reportage, ritningar och fotos. 160 sidor. 430 gram.25H10062
Hobbyboken 1952
1951Modellbyggarnas årsbok. Modellflyg, modellbåtar, modelljärnvägar, modellhus, modellracerbilar och motorer. 160 sidor.30H10066
Kameror

Reklambroschyr som trots titeln förutom alla olika kameror även visar blixtaggregat, projektorer och filtyper. 18 sidor 15 x 21 cm. 25 gram.15H10042
Kameror - projektorer - smalfilmsapparater

Reklambroschyr/affisch. Totalt 32 ihopvikta sidor. Mått ihopvikt 14,5 x 14,5 cm. 35 gram.25H10039
Katalog 1951-52

"Radio materiel för industri, servicemän, amatöer. Teleteknisk, elektrisk materiel, instrument och facklitteratur." 68 sidor i A5-format. Klammerhäftad.40H10064
Kodak Fickdatabok
1971Faktabok om filmtyper, röntgen, bändare, omräkningstal, ledtal, framkallningstider, grekiska alfabetet mm mm. 64 sidor. 13 x 8 cm. Klammerhäftad. 24 gram.50H10036
Kodak Fick-databok
1960Faktabok om bändare, omräkningstal, ledtal, framkallningstider, grekiska alfabetet mm mm. 80 sidor. 9,5 x 7 cm. Klammerhäftad. 15 gram.50H10035
Konica C35 EF

Bruksanvisning på EN/DE/FR/SV/ES. 36 sidor. 12,5 x 18 cm. Klammerhäftad. 50 gram.15H10038
Leica - närtillsats

Reklambroschyr. 4 ihopvikta sidor. Mått ihopvikt: 21 x 15 cm. 8 gram.20H10049
Leica växelsläde

"växelsläden till Leica är en hjälpapparat för sådan fotografering, där man önskar kontrollera inställningen på mattskiva". 6 ihopvikta sidor. Mått ihopvikt: 21 x 15 cm. 12 gram.20H10048
Leitz Leica Prisnyckel Nr 9 Mars 1960

Prislista på 6 sidor med modellnummer och pris. Skickar med tilläggsblad 1 till prislista 7 oktober 1958. Totalt 20 gram.20H10050
Metraphot 2 - knapp större än en fingerborg

Reklambroschyr för ljusmätare. 6 ihopvikta sidor. Mått ihopvikt: 21 x 10 cm. 6 gram.20H10018
Miniatyrblixtdonet Chico

Bruksanvisning. 6 ihopvikta sidor. Mått ihopvikt 21 x 10 cm. 7 gram.20H10031
Minolta Auto Zoom 8 med Rokkorlins 1.4

"Helautomatisk drömfilmkamera med alla finesser för alla filmare med höga krav". Reklambroschyr. 8 ihopvikta sidor. Mått ihopvikt 21 x 10 cm. 12 gram. Tryckt i Japan.20H10017
Minolta Hi-matic

Liten reklambroschyr om 8 hopvikta sidor. Mått hopvikt 16,5 x 8,5 cm. 6 gram.15H10055
Minolta Hi-matic 9

Reklambroschyr för kameran som har "unikt "CLC" mätarsystem som klarar även mycket kontrastrika motiv. + överlägsen mångsidighet. En kamera för livet". 12 hopvikta sidor. Mått hopvikt 21 x 9,5 cm. 15 gram.20H10053
Minolta Hi-matic 9

Reklambroschyr för kameran som har "unikt "CLC" mätarsystem som klarar även mycket kontrastrika motiv. + överlägsen mångsidighet. En kamera för livet". 12 ihopvikta sidor. Mått ihopvikt 21 x 9,5 cm. 15 gram.10H10033
Minolta Hi-matic-7

Reklambroschyr för kameran som har "elektriskt "öga", inbyggd avståndsmätare och tre olika inställningsmöjligheter…". 10 ihopvikta sidor. Mått ihopvikt 21 x 10 cm. 10 gram.10H10032
Minolta nyheterna
1972"Så här fungerar CLC ljusmätning hos Minolta SR T 101". Teknisk orientering. 4 sidor. 29,5 x 21 cm. 20 gram.15H10052
Minolta Rokkor Lenses

"Ett komplett sortiment utbytbara precisionsobjektiv för avancerad fotografering". Trots titeln är det svensk text. 24 hopvikta sidor med fakta och exempel på de olika objektiven. Delvis i färg. Mått hopvikt: 21 x 10 cm. 30 gram.25H10054
Minolta SR tillbehörsaffisch

"Minolta SR växer man inte ifrån. Man bara kompletterar den." 96 x 28 cm. 20 gram.20H10051
Minoltina-8

Reklambroschyr för "en ny lättskött Minolta-triumf i behändigt format". 8 ihopvikta sidor. Mått ihopvikt: 20,5 x 9,5 cm. 10 gram.20H10021
Märklin HO - de många möjligheternas modelljärnväg
1984Katalog på svenska över Märklins utbud. 192 sidor. 26 x 22 cm. 392 gram. Medföljande bilaga: Svenska modeller från Märklin 1984/85.50H10002
Märklin samlat utbud 1992/93 SV DK
1992Katalog över Märklins produkter. Prislista 1993 medföljer. 368 sidor. 28 x 21 cm. 820 gram.50H10003
Närbildsaggregat Spektra

Ett kuvert med reklammaterial för Spektra. En trycktbroschyr och ett antal stencilerade skrifter med recensioner och kundomdömen. A5 format på det mesta. Total vikt 60 gram.30H10057
Produktkatalog

Innehåller: Kamror (Optima och Optima reflex), projektorer, blixtutlösare, kikare, filmer och magnettonband. 24 sidor. 16 x 17,5 cm. Klammerhäftad. 40 gram.25H10040
Retina III S

Reklambroschyr för "ny representant för klassisk kameraserie, [som] anses vara en stor småbildsnyhet". 8 ihopvikta sidor. Mått ihopvikt 20,5 x 10,5 cm. 12 gram.20H10019
Sixtomat X3

Litet (7 x 11,5 cm) "Gyllene Rättesnöre" för användning av ljusmätaren. 70-tal? 24 sidor. Klammerhäftad. 15 gram.20H10058
Sunpak DC3 Instruction book

Instruktionsbok för blixtaggregat (solid state electronic flash unit). 25 sidor med text på EN/FR/DE/ES. 10 x 15 cm. Klammerhäftad. 30 gram.15H10037
Symbolica

Reklambroschyr för kamera. 4 sidor. 18,5 x 14,5 cm. 7 gram.15H10045
Tidningen HobbyfolkHobbyfolk1950Hel årgång om 9 nummer av tidningen Hobbyfolk (sista numret är dubbelnummer 9-10). Om modellflyg, modelljärnvägar, foto, Dxing, gitarrspel, konst mm. En riktig nostalgitripp!50H10061
Till samlaren inom dig
1972Reklamskrift om frimärkssamling. 24 sidor i färg. 21 x 30 cm. 112 gram.10H10005
Visoflex II i Leica-systemet

Reklambroschyr för spegelreflextillsats. 4 ihopvikta sidor. Mått ihopvikt 21 x 19 cm. 8 gram.10H10027
Vito

Reklambroschyr för kameran Voigtländer Vito, "en vito för varje anspråk". 8 färgglada sidor. 14 x 20,5 cm. Klammerhäftad.15 gram.25H10056
Vitomatic

Reklambroschyr för kameror som "tänker själv på ljus och tid". 8 sidor. 15 x 21 cm. 15 gram.20H10046
Vitomatic - En Voigtländer … för optikens skull

Reklambroschyr för kamera. 8 sidor. 14 x 20,5 cm. Klammerhäftad. 15 gram.15H10041